Posts Tagged ‘manuel_bragado’

Sobre as linguas oficiais

Xullo 7, 2008

Consideramos de interese a lectura destes tres artigos publicados nos últimos días en diferentes medios de comunicación e que tratan sobre a polémica arredor do recoñecemento legal e uso das linguas oficiais do Estado español.