Archive for the ‘Programacións didácticas’ Category

Decreto de Bacharelato LOE

Xuño 23, 2008

No DOG de hoxe sae publicado o Decreto que establece o currículo de Bacharelato LOE da Consellería de Educación. Inclúe os currículos de todas as materias e o regulamento das ensinanzas desta etapa educativa. Pódese descargar completo aquí.

No que se refire especificamente á materia de Lingua Galega e Literatura I e II, vai da páxina 12.209 á 12.214 do DOG.

Advertisement

Programación de «Lingua e Literatura 4º de ESO»

Xuño 12, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de ESO a programación de Lingua e literatura de 4º de ESO de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.

Programación de «Lingua e Literatura 2º de ESO»

Xuño 11, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de ESO a programación de Lingua e Literatura 2º de ESO de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.
En breve subiremos tamén a programación de Lingua e Literatura 4º de ESO.

Programación de Lingua e Literatura 1º de Bacharelato

Maio 23, 2008

Poñemos á disposición do profesorado de Bacharelato unha primeira versión, aínda non definitiva, da programación de Lingua e Literatura 1º de Bacharelato de Xerais para o curso 2008-2009, que se pode descargar aquí en formato pdf.
En breve subiremos tamén as programacións de Lingua e Literatura 2º e 4º de ESO.