Archive for Maio 2009

“Unha lingua para todos”: manifesto da RAG sobre o estado da lingua

Maio 13, 2009

presidente_Real_Academia_GalegaA Real Academia Galega fixo público onte un manifesto onde se pronuncia sobre o estado actual da lingua galega. Consideramos que este documento supón un paso importante na defensa do idioma galego e un posicionamento claro da RAG respecto do debate creado nos últimos meses arredor desta cuestión.

Segundo a Academia, deberíase conseguir un acordo social integrador a prol do uso, a dignidade e a continuidade do idioma, sustentado basicamente en que a lingua galega é un patrimonio de todos e todas (e polo tanto debe quedar fóra de controversias partidarias), no impulso do multilingüismo, na reafirmación e desenvolvemento do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e no compromiso de impulsar unha igualdade lexislativa canto aos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás co castelán e co galego.

Hoxe fanse eco da noticia , entre outros, os seguintes xornais: Galicia Hoxe, Vieiros, A Nosa Terra, Xornal de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso e El País.

Advertisement